Jdi na obsah Jdi na menu

Myšlenky úvahy

Jsem přesvědčen o názoru, že neexistuje horšího činu

než pohrdání lidským charakterem a důstojností
ve větší či menší společnosti.
 

 "Problém ekonomického hlupáka spočívá v tom,

že svou hloupost pochopí často, až když nic nemá.
A proto jsou někteří lidé chudí a jiní bohatí."
Autor neznámý

 

Lidová slovesnost

 

Nejšťastnější lidé nemají to nejlepší ze všeho,

ze všeho prostě to nejlepší udělají.“

 

 Přítel je člověk, kterému můžeš ze svého srdce svěřit vše.

Důvěřuješ jeho vznešenému svědomí, jenž dokáže uchovat to,
co má být uchováno.
Anonym

 

"Socialista je člověk, který vám dá peníze v nouzi,
do které byste se nikdy nedostali, kdyby vám je předtím nesebral."
Lidová slovesnost

Vynález mobilních telefonů, je krásná ukázka společenské manipulace, které sme podlehli.

Nejčastěji se projevuje argumentem já musím.
 
Nemělibychom na nikoho ukazovat prstem, z důvodu toho, že v takovém případě pak třemi prsty ukazujeme hlavně na sebe.

 

Korunou moudrých je jejich bohatství,
tupost hlupáků zůstane tupostí.
Kniha Přísloví – Bible

 

„Nezáleží na tom, kolik lidí známe, ale kolik lidí bude cítit

trvalou ztrátu, až odejdeme. Záleží na tom, kdo, kvůli čemu

a jak dlouho si nás bude pamatovat.“

autor neznámý

 

 

Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastníprací, tomu přibývá.

Bible

 

Když mluvíš, musí být tvá řeč lepší, než by bylo tvoje mlčení.

 

Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá.

 

Promluv, ať vidím, jaký jsi.

 

Způsob reakce na právě probíhající životní událost ovlivní náš další osud.

 

Nikdy neotravuj jiného s něčím, s čím si dokážeš poradit sám.

 

Sebevražda je snaha vyhnout se problému, který jednou i tak budeme muset zvládnout.

 

Stát se pánem svého života znamená stát se pánem svých pocitů, myšlenek a slov.

 

Co dítě samo s radostí vytvoří, nemůže být v jeho očích ošklivé.

 

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí.

 

Být sám sebou, znamená být často sám.

 

Pocit viny má na člověka zničující účinky.

 

Egoismus nespočívá v tom, že žijeme jak se nám líbí, ale v tom, že vyžadujeme, aby druzí žili tak, jak se nám líbí.

 

Zkušenost není to, co se člověku stane, ale to, co s tím udělá, když se mu to stane.

 

Moře bez vln nevychová zkušené námořníky.

 

Je důležité číst knihy, ale mnohem důležitější je číst ty správné knihy.

 

Člověk, který vidí svět v padesáti stejně jako v dvaceti, promrhal třicet let svého života.

 

Svoboda znamená zodpovědnost. Proto se jí většina lidí bojí.

 

Nikdy neslibuj víc, než dokážeš splnit.

 

Nauč člověka smát se a zachráníš mu život.

 

Nesnaž se utopit smutek v alkoholu. Umí plavat.

 

Nedovolte aby chování jiných narušilo váš vnitřní klid.

 

Člověk dobře vidí jen srdcem.

 

Starci chodí špatně, ale radí dobře.

 

Je velkým neštěstím stárnout ve stálém strachu ze smrti.

 

Člověk, který nikdy neplakal, nežil skutečný život.

 

Pro lidi je mnohem jednodušší ublížit těm, které milují, než těm, kterých se bojí.

 

Čím více se člověk snaží vyhnout utrpení, tím víc trpí, protože ho začínají mučit nepodstatné nebo bezvýznamné věci.

 

Člověk musí odložit minulost, aby mohl jít dál.

 

Pokud se tě nikdo neptá, tak neraď.

 

Těšte se z prostých věcí.

 

Pokud budeme respektovat jiné živé bytosti, ony budou respektovat nás.

 

Pýcha je maska vlastních chyb.

 

Zapiš si radu od toho, kdo tě miluje, přestože se ti v daném okamžiku nezdá správná.

 

Dnešní doba změnila člověka moudrého (Homo sapiens) na člověka konzumního (Homo consumens).

 

Ne vždy jsou věci takové, jak se zdají na první pohled.

 

Úkolem zábavního průmyslu je bránit člověku přemýšlet nad tím, kdo ve skutečnosti je a jaký je smysl jeho života.

 

Zkušenost je nepřenosná.

 

Člověk žije spíše z lásky, kterou dává, než z té, kterou přijímá.

 

Milovat neznamená dívat se jeden na druhého, ale dívat se spolu jedním směrem.

 

Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky.

 

Člověk poznává sám sebe tehdy, když překonává překážky.

 

Člověk může žít jako hluchý a slepý i když vidí a slyší.

 

Štěstí je vždy spojeno s přijetím.

 

Mnozí chtějí spasit lidstvo namísto toho, aby nejdříve spasili sami sebe.

 

Co uděláme v myšlenkách, jakoby se stalo.

 

Každému osud přinese přesně to, co je nejlepší pro vývoj jeho bytosti.

 

Myšlení je most mezi nevědomostí a poznáním.

 

Pouze v očích malých dětí uvidíš světlo skutečného bytí.

 

Ani nejlepší rada nemůže změnit nezkušenost na zkušenost.

 

Ubozí to lidé, kteří jsou otroky tělesných žádostí.

 

Většina lidí žije v přesvědčení, že jsou jen tělem.

 

Jak vysoko stojí člověk určuje výhradně stupeň jeho vědomí, ne jeho funkce, ani výška bankovního konta.

 

Není nic krásnějšího než moci otevřít slepé oči a sledovat, jak se v nich rozsvítí lesk pochopení a poznání.

 

Čím má člověk víc než potřebuje, tím je neklidnější.

 

Co tě trápí, to tě ovládá.

 

Člověk, který netouží, nestrádá.

 

Dítě již od okamžiku zplození reaguje na myšlenky a emoce matky a lidí z jejího okolí.

 

Nic nesvazuje ducha tak, jako strach o majetek.

 

Naděje je obruč, která nedovolí srdci aby puklo.

 

Dokázal jsem to, protože jsem se tak rozhodl.

 

Jedna hodina intenzivního soustředění dokáže více než prosněná léta.

 

Koncentrace je kořenem všech vyšších schopností člověka.Kde je tupec a blbec tam je nebezpečno. Zjištěno osobní zkušeností.

 

Kde je tupec a blbec tam je nebezpečno. Zjištěno osobní zkušeností.

 

Mocným tohoto světa vyhovuje, když jsou lidé hloupí, nemocní a zadluženi. Neusnadňujeme jim to?

 

Změňte trápení na výzvy a život se hned stane krásnějším a lepším.

 

Strach je otcem krutosti.

 

Vegetariánství není bezmasitá dieta, ale životní filozofie.

 

Jeden z nejvíce osvobozujících okamžiků v životě je rozhodnout se jednat dle svého svědomí.

 

Každý, kdo se vydává za soudce pravdy a poznání, ztroskotá za smíchu bohů.

 

Svědomí nemá zuby, ale přesto dokáže hlodat.

 

Nikdy neposuzujte člověka podle zevnějšku.

 

Talent není boží dar, ale výsledek tvrdé práce v minulých životech.

 

Ten, kdo druhému svěřil tajemství, stal se jeho otrokem.

 

Tolerance nespočívá v tom, že sdílíme názor jiného, nýbrž v tom, že umožníme jinému mít svůj vlastní názor.

 

V některých lidech je dobré jen to, co snědí.

 

Podstatou každého člověka je láska. Ale u některých je překryta silnou, neprůhlednou vrstvou.

 

Lásku není třeba hledat. Přijde sama, krásně a nečekaně.

 

Pokud necháme odejít lásku, přijde nemoc.

 

Nesnažme se využívat chválení dětí jako prostředek manipulace. Místo toho jim projevujme uznání, aby si vytvořili zdravou sebeúctu.

 

Pokud nemocný člověk není připraven změnit svůj život, není pro něj pomoci.

 

V každém ctnostném člověku je kus hříšníka. V každém hříšníkovi je kus ctnostného člověka.

 

Nastane chvíle, kdy milující už nebude milovat, protože se sám stane láskou.

 

Nastane chvíle, kdy meditující už nebude meditovat, protože celý jeho život se stane meditací.

 

Chceš rozesmát pana Boha? Řekni mu o svých plánech.

 

Je jen jeden člověk, který tě může udělat šťastným. Tím člověkem jsi ty.

 

Trapte se tím, co o vás druzí říkají a budete navždy jejich otrokem.

 

Zapomněli jsme, jak máme dávat. Pamatujeme si jen jak brát.

 

Plamen našeho ega hoří jen díky našim touhám.

 

Když se člověk o něco snaží, snaha nezmizí ani když spí a spánek nedokáže přinést žádaný odpočinek.

 

Soucit znamená přijmout všechny lidské slabosti a chyby a nečekat, že se lidé budou chovat jako bohové.

 

Vědomost pochází z hlavy, moudrost ze srdce.

 

Ve snaze o štěstí druhých nacházíme vlastní štěstí.

 

Vyvaruj se radosti z cizího neštěstí.

 

Žádný mistr vás nemůže naučit to, co sám nežije.

 

Lékem proti všem nemocem je ušlechtilost duše.

 

zoufalí lidé, dělají zoufalé věci.
Zjištěno osobní zkušeností.

 

Příspěvky

Šestý smysl

 
1. 7. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Seth Godin

 
29. 3. 2013 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Skromnost

 
10. 9. 2010 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Smysl peněz

 
10. 9. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Staňte se světovými podnikateli

 
10. 9. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Starost lidí

 
2. 7. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

STENDHAL

 
29. 3. 2013 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Tajemství úspěchu

 
1. 7. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Tajemství úspěchu_02

 
26. 9. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Theodore Roosevelt

 
12. 12. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Thomas A. Edison

 
12. 12. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Thomas J. Stanley & William D. Danko

 
29. 3. 2013 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Tíseň

 
10. 9. 2010 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Titanic

 
10. 9. 2010 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Tomáš Akvinský

 
29. 3. 2013 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Tomáš Baťa

 
12. 12. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Tři prvky v životě

 
2. 7. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Trošku odlišný názor

 
10. 9. 2010 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Tvoje štěstí

 
10. 9. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Tvrdá realita

 
10. 9. 2010 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Událost / pravděpodobnost

 
29. 6. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Úsměv

 
10. 9. 2010 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Váš talent

 
10. 9. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

VIKTOR FRANKL

 
29. 3. 2013 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Víra ve vlastní moc

 
2. 7. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Vítězství

 
28. 6. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Vladimír Procházka

 
12. 12. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Výše civilizace

 
1. 7. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Výsledek myšlení

 
1. 7. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0

Vzestup a pád

 
10. 9. 2012 | | Rubrika: Myšlenky úvahy | Komentářů: 0